Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.croonenarchitecten.nl.

Croonen architecten, gevestigd aan Heyendaalseweg 121, 6525 AJ Nijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Croonen architecten
Heyendaalseweg 121
6525 AJ Nijmegen
024-3540222
ln.ne1716269095tceti1716269095hcran1716269095enoor1716269095c@sub1716269095tsop1716269095

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Croonen architecten verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • website-e-mail-adres
 • locatiegegevens
 • gegevens over het surfgedrag via google analytics
 • lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • bankrekeningnummer

Croonen architecten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)

Croonen architecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • ten behoeve van aanvragen omgevingsvergunningen
 • Croonen architecten analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Croonen architecten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Media

Contactformulieren

Voor het contact formulier op de website gebruiken we de Contact Form 7 plugin. Bij het invullen van dit formulier worden de volgende gegevens gevraagd.

 • uw naam
 • uw email

deze gegevens worden voor een periode van een jaar bewaart voor het verlenen van service aan klanten, maar de ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Cookies

de website gebruikt onderstaande tracker cookies:

 • Share This. deze tracker zorgt er voor dat er op onze website gebruik gemaakt kan worden van de verschillende sociale media buttons om een pagina te delen. De privacy verklaring van Sharethis: http://www.sharethis.com/privacy/
 • Googly Tag Manager. Deze tracker zorgt er voor dat onze website beter gecategoriseerd wordt in zoekmachines.
  Google Privacy Policy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere  website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Croonen architecten gebruikt Google Analytics For WordPress.  De gegevens die hiermee verzameld worden zijn anoniem en worden alleen gebruikt om het gebruik van de website te kunnen monitoren.

Met wie we uw data delen

Croonen architecten verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt altijd met uw instemming en goedkeuring.

Geautomatiseerde besluitvorming

Croonen architecten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Croonen architecten) tussen zit.

Hoe lang we uw data bewaren

Croonen architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer je een reactie achterlaat (indien van toepassing) dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u hebt over uw data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Croonen architecten. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar ln.ne1716269095tceti1716269095hcran1716269095enoor1716269095c@sub1716269095tsop1716269095

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Croonen architecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Als uw reacties achter gelaten hebt (indien van toepassing), kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken deze persoonlijke data te verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers (indien van toepassing) kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Uw contactinformatie

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of  u heeft privacy gerelateerde vragen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor. Telefonisch (024-3540222) of via email (ln.ne1716269095tceti1716269095hcran1716269095enoor1716269095c@sub1716269095tsop1716269095). Indien u per post wil reageren kan dit naar het volgende adres: Croonen architecten, Heyendaalseweg 121, 6525 AJ Nijmegen.

Aanvullende informatie

Hoe we uw data beveiligen

Croonen architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Croonen architecten heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Disclaimer

Croonen architecten is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.